Kilpailunjärjestäjille koskien liikennevakuutuksia, ilmoittautumista ja katsastusta

5.6.2024

Liikennevakuutuslaki on päivittynyt 1.6.2024. SML:lle on tullut useita kysymyksiä muuttaako laki kilpailuihin liittyvää katsastusta liikennevakuutuksen osalta:

Lain päivitys ei muuta kilpailunjärjestäjien tarkastusvelvollisuuksia aikaisempaan käytäntöön nähden. SML:n kilpailutoiminnan sääntömääräiset tarkastukset menevät kunkin lajin lajisääntöjen mukaisesti.

Järjestävällä kerholla ei ole velvollisuutta tarkistaa ajajien liikennevakuutusta kilpailuun ilmoittautumisen tai katsastuksen yhteydessä kilpailupaikalla ennen kilpailua, ellei siitä ole erikseen säännöissä määrätty.

Sen sijaan on hyvä jakaa tietoa lain päivittymisestä ja kirjata asia kilpailun lisämääräykseen, jotta tieto on kilpailijoille saatavilla kilpailun virallisissa dokumenteissa.

Kilpailuun osallistuva kilpailija on velvollinen huolehtimaan siitä, että kilpailussa käytettävä ajoneuvo on liikennevakuutettu Suomessa voimassa olevan liikennevakuutuslain mukaisesti.

SML ry