Liikennevakuutuslainsäädäntö lausuntokierrokselle

31.1.2023

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut uuden päivitetyn liikennevakuutuslainsäädännön luonnoksen lausuntokierrokselle. Uuden lain päivitys liittyy uuteen liikennevakuutusdirektiiviin ja lausuntokierros päättyy 26.3.2023.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164593

Uudessa luonnoksessa on määritelty muutamia moottoriurheilua ja harjoittelua koskevia päivityksiä.  SML on ollut aktiivisesti mukana antamassa tietoa ja näkemyksiä liikennevakuutuslakiin ja moottoriurheiluun liittyvistä haasteista ja ongelmista. Ensisijaisena tavoitteena on ollut liikennevakuutusmaksujen kohtuullistaminen harrastajille sekä epäselvän eristetyn alueen tulkinnan selkiyttäminen.

Mikäli laki astuu voimaan nyt kirjatussa muodossa, olisi tulevaisuudessa odotettavissa muutoksia muun muassa vakuuttamisvelvollisuuteen sekä kuljettajanpaikkasuojaan moottoriurheilussa.  Kuljettajanpaikkasuoja olisi poistumassa organisoidun ja valvotun moottoriurheilun harjoittelun ja kilpailutoiminnan osalta.  Tämä tarkoittaisi sitä, että kuljettajalle itselleen ei maksettaisi korvauksia harjoittelussa ja kilpailutoiminnassa sattuneissa loukkaantumisista liikennevakuutuksen perusteella.  Korvaus tulisi maksettavaksi ajajalisenssiin liittyvästä tapaturmavakuutuksesta tai muusta henkilökohtaisesta tapaturmavakuutuksesta. 

Myös eristetyn alueen määritelmä olisi poistumassa ja näin ollen liikennevakuutus tulisi olla kaikissa vakuuttamisvelvollisuuden piirissä olevissa ajoneuvoissa. Organisoidussa ja valvotussa moottoriurheilun harjoittelussa ja kilpailussa se korvaisi kuitenkin vain kolmannelle osapuolelle (esimerkiksi katsojalle) sattuneet vahingot.

Näiden uudistusten myötä on tavoiteltu harrastajan kokonaisvakuutuskulujen pienentämistä sekä vakuuttamisvelvoitteen selkiyttämistä.

SML käynnistää nopealla aikataululla neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa harjoittelu- ja kilpailutoimintaan liittyvän lisenssivakuutuksen päivittämisestä uuden lain muutokset huomioiden.

Asiasta tiedotetaan lisää lain uudistuksen edettyä.

SML ry