Moottoriliiton hallitus kokoontui keskiviikkona 22.5.2024 – Uuden hallituksen järjestäytymiskokous

23.5.2024

Liittokokous valitsi Moottoriliiton hallitukseen uusia jäseniä ja keskiviikkona 22.5. oli järjestäytymiskokouksen aika. Järjestäytymiskokouksen tarkoitus on kertoa uusille jäsenille toimintatavoista ja käytännöistä hallitustyöskentelyn tueksi. Kokouksessa käsiteltiin strategiaa, brändiuudistus, työryhmien kokoonpanoja ja uusiakin työryhmiä syntyi.

Kokous aloitettiin puheenjohtaja Heikkisen ohjeistuksella hallituksen työskentelytavoista ja käytännön toimintamalleista. Sähköisen työtilan ja kokouksien tehokkuutta lisäävät toimintatavat kerrottiin uusille jäsenille.

Pääsihteeri Salonen esitteli Moottoriliiton tämänhetkisen strategian hallituksen työn pohjaksi. Heikkinen täydensi esitystä ja toi esiin varainhankinnan vahvan roolin. Kumppanuuksista ja varainhankinnasta keskusteltiin laajasti ja näkemykset vastuullisuusteemojen kytkemisestä vahvemmin kumppanuus- ja varainhankintaan nähtiin tärkeänä.

Viestintävastaava Lökfors oli kutsuttuna kokoukseen esittelemään brändiuudistusta ja Moottoriliiton uutta ilmettä, jota on alettu strategian mukaisesti edistämään taustalla. Uusien kotisivujen ja brändi-ilmeen uudistus on kirjattuna strategiaan. Uuden logon ja ilmeen luonnokset saivat hallitukselta laajaa kannatusta ja sen edistämiselle annettiin vihreää valoa. Lökfors viimeistelee luonnokset kommenttien pohjalta ja hallitukselle jaetaan sähköiseen työtilaan luonnokset pohdittavaksi.

Pääsihteerin raportin keskeisenä aiheena oli liikennevakuutuslain muutokset sekä sen vaikutukset moottoriurheiluun. Moottoriliitto järjestää keskiviikkona 29.5.2024 infotilaisuuden verkossa, jossa kerrotaan jäsenistölle lain tuomista muutoksista.

Kokouksessa tarkistettiin työryhmät ja hallituksen jäsenten roolit niissä. Työryhmäpäivitykset on lisätty Moottoriliiton kotisivuille. Ympäristövastuullisuuden työryhmää päivitettiin ja uudeksi vastuuhenkilöksi valittiin Erkki Laimio. Työn edetessä arvioidaan, onko aiheellista yhdistää tämä työryhmä osaksi vastuullisuus- ja koulutustyöryhmää.

Kokonaan uusi työryhmä on nuorisotyöryhmä, jonka puheenjohtajaksi valittiin Niko Tynnilä. Työryhmän tarkoituksena on keskittyä uusiin harrastajiin ja mahdollistaa matalalla kynnyksellä uusiin lajeihin tutustuminen. Työryhmä tulee tekemään töitä sen eteen, että saadaan perheet kiinnostumaan moottoriurheilusta ja saada uusia sitoutuneita harrastajia lajiemme pariin.

Uudet lajikummit on myös valittu ja päivitetty Moottoriliiton kotisivuille.

Uusi hallitus on nyt järjestäytynyt ja aloittaa työnsä!

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 2.7.2024.