Moottoriliiton hallitus kokoontui lauantaina 20.1.2024

15.2.2024

Moottoriliiton hallitus kokoontui Moottoriliiton lajiryhmäristeilyn yhteydessä. Laivaseminaariin osallistui edustajia useasta lajiryhmästä, työryhmien edustusta ja hallituksen jäseniä. Kasvotusten tapaaminen teams-kokousten lisäksi koettaan hyväksi tavaksi vaihtaa ajatuksia ja saada uusi kontakteja luottamushenkilöiden välille.

Nopea ja napakka kokous seminaaripäivän alkuun vahvisti sähköisessä työtilassa tehdyt päätökset. Näistä mainittakoon viestintäsuunnitelma, epäasiallisen käyttäytymisen ja kiusaamisen puuttumisohje ja urheilusäännöstö ja tekniset säännöt vuodelle 2024.

Hallitukselle raportoitiin johtoryhmän päätöksistä koskien urheiluasioita, kuten kauden 2024 eri lajien kilpailukalentereista ja säännöistä.

Pääsihteerin katsauksessa käsiteltiin tilinpäätöstä ja kirjauksia. Kymiring Oy:n osakeosuuden alaskirjaaminen käsiteltiin myös hallituksessa ja se tullaan kirjaamaan vuoden 2023 tilinpäätökseen. Kymiringin viimeisimmistä tilanteista keskusteltiin.

Moottoriliiton hallitus vahvisti esityksen liittokokouksesta. Moottoriliiton liittokokous pidetään Helsingissä, kokoustila Kuutiossa Haagassa 5.5.2024 kello 12.00 alkaen. Ilmoittautumiset avataan hyvissä ajoin liittokokoukseen.

Joensuun Snowcross MM-osakilpailusta ja sen valmistelujen edistymisestä annettiin raportti hallitukselle puheenjohtaja Heikkisen toimesta.

Hallituksen seuraavat kokouspäivämäärät keväälle 2024:

6.3.2024

4.4.2024

5.5.2024

22.5.2024 hallituksen järjestäytymiskokous