Moottoriliiton hallitus kokoontui torstaina 25.10.2023 – Teemana kerhotoiminnan kehittäminen

1.11.2023

Moottoriliiton hallitus kokoontui viime viikolla. Tällä kertaa teemana oli kerhotoiminnan kehittäminen. Kerhotoiminnan kehittäminen on Moottoriliiton keskeisimpiä tehtäviä. Suomen Moottoriliitto, kun on olemassa vain koska meillä on jäsenkerhoja. Kerhot tekevät liiton.

Kerhotoiminnan kehittäminen

Kerhotoiminnan kehittäminen on yksi Moottoriliiton tärkeimmistä toiminnoista. Hallituksen kokoukseen oli kutsuttu Keski-Suomen Liikunta Ry:n Laura Härkönen alustamaan kokousta kerhotoiminnan kehittämisen näkökulmasta ja avasi hienosti seuratoiminnan peruspilarit.

Laura Härkönen toi esiin tärkeitä huomioita kerhojen toimintatavoista. Tärkeinä huomioina otettiin esiin kerhojen omat verkostot ja ulkoiset suhteet sekä niistä huolehtiminen. Talouden ja hallinnon tehokas toiminta ovat jokaisen kerhon peruspilareita.

Jokaisen kerhon omat arvot ohjaavat myös taloussuunnittelua. Tulevaisuudessa taloudellisen tuen ohjautuminen myös varttuneemmalle väelle yhteiskunnan ikärakenteen takia on todennäköisempää, se kannattaa ottaa huomioon toimintaa kehitettäessä ja rahoitusta haettaessa. Ei pidä kuitenkaan unohtaa nuorten toiminnan kehittämistä lajiemme tulevaisuuden turvaamiseksi.

Erilaiset yhteiskunnallisesti vaikuttavat teot, EU-rauhoitteiset hankkeet oppimisen ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi, maaseudun elävöittäminen ja tapahtumatuotantojen kehittäminen nousivat esiin alustuksessa.

Vapaaehtoistyön tärkeyden korostamiseen sekä ihmisten mukaan saamiseen tuli hyviä esimerkkejä, joissa korostui henkilökohtaisuus. Luottamustehtävien parempi kuvaus ja avaaminen yhteisölle osaltaan lisäisi kiinnostusta osallistua ja madaltaisivat kynnystä lähteä mukaan toimintaan.

Moottoriliiton kerhotoiminnan kehittäjä Miska Jokinen avasi hallitukselle tämänhetkisiä toimenpiteitä ja tulevaisuuden suunnitelmia. Jokinen tulee ottamaan huomioon Laura Härkösen esiintuomia asioita työssään. Päätettiin tehdä yhteistyötä Pohjanmaan Liikunta Ry:n asiantuntijan kanssa EU-rahoituksen pääasiallisten toimenpiteiden koostamisesta ja rahoituksen hakemisesta. Miska jokinen koostaa tiivistelmän aiheesta kerhoille.

Kerhotoiminnan kehittäjän työ jatkuu suunnitelman mukaan ja kokouksen annin pohjalta jatkaa hyvää työtään kerhotoiminnan kehittämisen parissa.

Ajankohtaisia asioita

Hallitus vahvisti sähköisessä työtilassa tehdyt päätökset ja käytiin läpi pääsihteerin tilannekatsaus. Liikennevakuutustyön tilanteesta annettiin välitietoraportti hallitukselle ja keskustelua käytiin erilaisista skenaarioista.

Moottoriliiton sääntötyöryhmän uusi luonnos Suomen Moottoriliitto Ry:n sääntömuutokseen sai lisätarkennuksia kokouksessa ja sääntömuutos tullaan esittämään hyväksyttäväksi ensi kevään Liittokokouksessa, joka päättää lopulta sääntömuutoksesta.

Hallitukselle osoitettu kertalisenssi adressi käsiteltiin hallituksen kokouksessa ja päätettiin tehdä selvitys loppuvuoden aikana edullisemman kertaluonteisen kokeilulisenssin mahdollisuudesta ja laaditaan esitys vuodelle 2024.

Suomen Moottoriliiton budjetin ja toimintasuunnitelman valmistelu on aloitettu. Valtioavun viimeinen hakupäivä on 4.12.2023, johon hyväksytty budjetti ja toimintasuunnitelma tulee liittää.

Petri Niemelä on pyytänyt Moottoriliiton hallitukselta eroa, jonka hallitus myönsi kokouksessa. Perusteluna eropyynnölle Petri kertoi Tulosarkisto.fi -palvelun kehittämisen ja hallitustyöskentelyn yhdistämisen haasteet.

Petri katsoi, että voi auttaa kotimaista moottoriurheilua parhaiten keskittymällä tulosarkiston kehittämiseen, joten hän on päättänyt jäädä pois Moottoriliiton hallituksesta.

Moottoriliiton hallitus haluaa kiittää Peteä merkittävästä ja vaikuttavasta työstä sekä hallituksessa että useissa luottamusryhmissä.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 29.11.2023