Moottoriliiton hallitus kokoontui torstaina 4.4.2024

5.4.2024

Moottoriliiton hallitus kokoontui tekemään päätöksiä ajankohtaisiin asioihin. Hallitus kokoontuu kuukausitasolla linjaamaan ja päättämään Moottoriliiton asioita. Kokouksen työlistalla oli taas paljon päätettävää ja liittokokoukseen tehtäviä sääntömääräisiä asioita. Hallitukselle annettiin raportti niin talousasioita kuin johtoryhmän käsittelemien urheiluasioiden tilanteesta. Sähköisten palveluiden työryhmä antoi alustuksen palveluiden tilasta.

Kokous aloitettiin sähköisten palveluiden alustuksella, johon osallistui myös sähköisten palveluiden työryhmän jäsen Miska Jokinen. Motin ja tulosarkiston kehittäminen sekä näiden tärkeiden palveluiden kehittämisestä keskusteltiin kattavasti.

Hallitus vahvisti sähköisessä työtilassa tehtyjä päätöksiä kokouksessaan ja hallitukselle annettiin tiedoksi urheiluasioita, joita johtoryhmä on käsitellyt. Moottoriliiton tilinpäätös vuodelle 2023 ja muut liittokokoukselle esitettävät materiaalit olivat käsittelyssä. Liittokokouksen materiaalit julkaistaan kaksi viikkoa ennen Moottoriliiton liittokokousta, joka pidetään 5.5.2024 Helsingissä.

Pääsihteerin raportti hallitukselle sisälsi ajankohtaisia asioita taloudesta ja lisenssimyynnin tilanteesta. Lisenssimyynti on ollut hiljaisempaa edellisvuoteen verrattuna. Salonen raportoi liikennevakuutusasian edistymisestä ja Moottoriliitto on kutsuttu kuulemistilaisuuteen 5.4.2024 eduskuntaan liikenne- ja viestintävaliokunnan kuultavaksi.

Hallitus laati esityksiä Moottoriliiton liittokokoukselle koskien Moottoriliiton sääntömuutoksia, jäsenmaksuista sekä uudesta toiminnantarkastajasta. Moottoriliiton pitkäaikainen toiminnantarkastaja Kalevi Kyyhkynen on päättänyt jättää tehtävät vuoden 2023 jälkeen. Moottoriliitto haluaa kiittää Kalevi Kyyhkystä aikaisemmista vuosista luottamustehtävässä ja tulee esittämään uutta toiminnantarkastajaa liittokokoukselle.

Erkki Heikkinen antoi hallitukselle raportin Snowcross MM-kilpailun järjestelyjen etenemisestä. Ison kilpailun järjestäminen on haastavaa ja vaatii paljon resursseja. Järjestäjänä toimiva Jarisport Oy, Moottoriliiton henkilökunta sekä lajipäällikkö Reijo Paajanen ovat tehneet paljon töitä kilpailun järjestelyjen eteen.

Salonen ja Heikkinen antoivat raportin Kymiringin tilanteesta hallitukselle. Radan kunnostustyöt etenevät ja Moottoriliiton Circuit Racing SM-kilpailu ajetaan elokuussa Kymiringin radalla. Omistaja on myös kiinnostunut tulevista tapahtumista, niiden järjestämisestä ja yhteistyöstä.

Hallituksen seuraavat kokouspäivämäärät keväälle 2024:

5.5.2024 Liittokokouksen jälkeinen infokokous uusille hallituksen jäsenille

22.5.2024 hallituksen järjestäytymiskokous