Moottoriliiton kansainvälinen työryhmä kokoontui arvioimaan kansainvälisten kilpailujen järjestämismahdollisuuksia Suomessa

9.11.2023

Moottoriliiton kansainvälinen työryhmä kokoontui keskiviikkona 8.11.2023 arvioimaan kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisten kilpailujen järjestämismahdollisuuksia Suomessa. Moottoriliiton strategiaan mukaisesti tehtäviimme kuuluu varmistaa kansainvälisten tapahtumien saaminen Suomeen.

Työryhmän tavoitteena on arvioida ja kartoittaa millaiset mahdollisuudet Suomella on kansainvälisten kilpailujen järjestämiseen. Hyvää keskustelua ja arviointia nykytilasta käytiin työryhmän kesken. Moottoriliiton kansainvälinen työryhmä on aloittanut laatimaan ohjeistusta ja kilpailukonseptia, joiden avulla järjestävät kerhot saisivat apua ja tukea kilpailun järjestämiseen.

Moottoriliiton tukipalveluiden suunnittelu kansainvälisten kilpailujen järjestämistä ja hakemista varten on aloitettu. Seuraavaksi kartoitetaan potentiaaliset jäsenkerhot ja heidän tahtotilaansa hakea kansainvälisien kilpailujen järjestämistä. Kartoitusta varten laaditaan kattava kysely, johon toivoimme kaikilta KV-kilpailujen järjestämisestä kiinnostuneiden jäsenkerhoilta vastauksia. Näin saamme realistisen kuvan nykytilanteesta.

Kansainvälisten kilpailujen konseptin ja KV-kisojen hakuprosessin avaaminen jäsenkerhoille katsotaan tarpeelliseksi. Moottoriliiton tavoitteena on tukea ja mahdollistaa KV-kilpailujen järjestäminen Suomessa ja mahdollisimman kattavasti auttaa järjestäviä kerhoja.

Moottoriliiton strategia ja visio kiteytyy kolmeen sanaa!  - Elämyksiä, menestystä ja sankaritarinoita!