Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2023 valtionavustukset liikunta- ja urheilujärjestöille

16.2.2023

OKM on julkaissut päätökset myönnetyistä valtionavustuksista vuodelle 2023. SML on valtionapua saava liikunta- ja urheilujärjestö ja vuodelle 2023 OKM myönsi avustusta kaikkiaan 203000,-. Hakemukset jätetään ministeriölle aina edellisen vuoden joulukuuhun mennessä vuodesta riippuen. Edellisen vuoden valtionavustuksen raportointi tehdään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Summa on suurin tähän mennessä moottoriurheilulle myönnetty valtionavustus ja vuoteen 2022 verrattuna avustusta on myönnetty 5000 euroa enemmän.

Valtionavustukset myönnetään OKM:n kriteeristöjen mukaisesti ja arviointiin vaikuttavat muun muassa vastuullisuuskysymykset ja yhdistyksen toiminnassa huomioitavat urheilun yhteiset eettiset periaatteet ja pelisäännöt. SML on sitoutunut Olympiakomitean ja ministeriön linjauksiin urheilun edistämisestä ja pyrkii strategiassa toiminnassa noudattamaan yhteisiä linjauksia.

SML ry