Racing For Fun- ohjeistus on päivitetty vuodelle 2022

14.12.2021

Racing For Fun- ohjeistus on päivitetty vuodelle 2022

SML on arvioinut RFF-toiminnan tilannetta kauden 2021 kokemusten perusteella ja päivittänyt Racing For Fun – harrastetapahtumiin liittyvää ohjeistuksia ja suosituksia. Uusi päivitetty ohjeistus on julkaistu SML:n verkkosivuilla.

Racing for Fun -toiminta on alun perin tarkoitettu puhtaasti harrastetoiminnaksi jäsenten välisten tapahtumien rinnalle, kerhojen välisen yhteistyön mahdollistamiseksi. Kaikki tapahtumat ovat toimintaa järjestävän yhdistyksen omaa toimintaa ja vastuu järjestelyistä, vakuutuksista, luvista sekä muista järjestäjän velvoitteista on kokonaisuudessaan järjestävällä yhdistyksellä.

RFF-ohjeistusta on täsmennetty ja osin myös tiukennettu sen osalta, milloin tapahtuma on RFF:n hengen mukainen harrastetapahtuma ja milloin kyseessä voidaan olettaa olevan kansallinen kilpailu.  Ohjeistuksen täsmennys on toteutettu, jotta kerhojen olisi helpompi tunnistaa milloin tapahtuma on SML:n sääntöjen näkökulmasta luonteeltaan kilpailuluvan alaista toimintaa. Ohjeistuksen viimeiselle sivulle on koostettu lyhyt tarkistuslista, jonka avulla on helpompi varmistaa, onko suunniteltu tapahtuma RFF-harrastustapahtuma vai sääntöjen määrittelemä kansallinen kilpailutapahtuma.

Kilpailulupia tai erillisiä tapahtumiin liittyviä todistuksia SML ei RFF -toimintaan liittyen kirjoita. Nyt julkaistuissa RFF – suosituksissa on linjauksia turvallisuuteen, vastuullisuuteen ja hyväntavan mukaiseen moottoriurheilutoimintaan liittyen, jotka on tärkeää huomioida harrastustoimintaa järjestettäessä. Kaikki tapahtumat, jotka on tarkoitettu laajemmalle osallistujakunnalle kuin yhdistyksen omille jäsenille, katsotaan pääsääntöisesti kuluttajaturvallisuuslain näkökulmasta palvelun tarjoamiseksi. Tästä syystä on tärkeää, että järjestävä jäsenkerho kiinnittää erityistä huomiota lain vaatimuksiin muun muassa turvallisuusasiakirjojen sekä muiden lain tuomien velvoitteiden osalta.

Tulevan vuoden 2022 osalta erilliset RFF- toimintaan tarkoitetut lisenssit ovat poistuneet. Lisenssien myyntimäärät olivat vuoden 2021 aikana yksittäisiä kappaleita ja näin ollen niin pieniä, että erillisten lisenssien ylläpitäminen ei ole järkevää. RFF-tapahtuman voi ilmoittaa kalenteriin, mutta ilmoittautumis- ja maksuliikennepalvelut ovat käytettävissä vain kilpailuluvalla järjestettävissä virallisissa kansallisissa kilpailuissa. Vuonna 2022 SML tarjoaa toiminnan tueksi Pohjolan tuoteselosteen mukaiset perinteiset vuosilisenssit, jotka ovat voimassa lajimäärittelyjen ja tuoteselosteen mukaisesti kaikessa kilpailu- ja harrastustoiminnassa. Tarkempi lisensseihin liittyvä erittely löytyy RFF-suosituksista.

Racing For Fun -ohjeistus löytyy RFF-verkkosivulta osoitteesta https://www.moottoriliitto.fi/jasenkerhoille/racing-for-fun-harrastetapahtumat/

SML ry