Rasisminvastainen viikko 18.–24.3. – Moottoriliitto mukana tukemassa yhdenvertaista urheilua!

20.3.2024

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 18.–24.3. ja YK:n rasisminvastaista päivää torstaina 21.3. Rasismia esiintyy niin urheilun rakenteissa kuin tavallisissa arjen tilanteissa. Syrjintätapauksista on raportoitu kentillä ja katsomoissa urheilun kaikilla tasoilla. Vastuu rasismiin puuttumisesta ja ennaltaehkäisystä kuuluu urheilun lajiliitoille, seuroille ja muille toimijoille. Rasistinen syrjintä on kielletty muun muassa Suomen yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa.

Ihmisoikeudet kuuluvat urheilun ytimeen. Älä riko urheilua -kampanja herättelee kaikkia urheilun ja liikunnan ystäviä entistä parempaan urheilumaailmaan, jossa jokainen voisi urheilla turvallisesti ja omana itsenään. Urheilu on rikki ilman ihmisoikeuksia.

Moottoriliitto päivitti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo -ohjelmaansa vuonna 2022. Moottoriliitto on edistyksellinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava urheilun lajiliitto, joka tunnetaan laadukkaasta, elämyksellisestä ja eettisesti sekä ekologisesti kestävästä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävästä nuorisoharraste- ja kilpaurheilutoiminnasta.

Kaikki harrastajat ovat tervetulleita mukaan Moottoriliiton toimintaan kulttuuriin, rotuun, uskontoon, sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen tai varallisuuteen katsomatta. Kaikkia Suomen Moottoriliiton toiminnan parissa harrastavia ihmisiä yhdistää rakkaus moottoriurheiluun ja sillä näkökulmalla tuomme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa jatkossa esille. Moottoriliiton toiminnan parissa voi toimia harrastajana, kilpailijana, toimitsijana, huoltajana, taustajoukoissa tai missä tahansa muussa roolissa, jonka kukin itselleen kokee parhaana.

Yhdenvertaisuussuunnittelulla tavoitellaan yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvien asioiden ja toimenpiteiden tiedostamista, tunnistamista ja toimenpiteiden viemistä konkreettiselle päivittäiselle seuratoiminnan tasolle. Suunnittelulla pyritään myös tunnistamaan syrjintään liittyviä piirteitä ja puuttumaan epäkohtiin ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia kerhojen toiminnassa.

Moottoriliiton koulutus- ja vastuullisuustyöryhmä, joka on uudelleenjärjestäytynyt marraskuussa 2023, jatkaa yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyöryhmän sekä koulutustyöryhmän aloittamaa työtä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteet kirkkaana mielessä.

Toiminnan tehostamiseksi nämä työryhmät on päätetty yhdistää ja keskittää kaikki koulutukseen ja vastuullisuuteen liittyvät asiat saman työryhmän vastuulle.

Vastuullinen toiminta ei vieläkään ole itsestäänselvyys, vaikka paljon on maailmassa tapahtunutkin muutosta parempaan. Silti edelleen toiminnassa tapahtuu epäasiallista käyttäytymistä, syrjimistä ja kiusaamista. Vastuullisuuden piiriin kuuluu paljon asioita, joista on välillä vaikeakin puhua, mutta visiomme on, että kaikki vastuullisuusteemat pysyy kaikilla tavoin esillä kaikessa tekemisessämme!

Me kaikki ollaan Moottoriliitto, ei ole vai kaunis ajatus vaan toivomme vilpittömästi, että se on myös joskus totta! Me ollaan kaikki samanlaisia kun me vedetään kypärä päähän. Meitä kaikkia yhdistää rakkaus omaan lajiimme.

Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -kampanja näkyy tällä viikolla Moottoriliiton kanavissa. Teidänkin moottorikerhonne voi olla mukana rasismin vastaisessa työssä ja jakaa kanavissaan asiaa aiheesta.

Tutustu kampanjaan Älä riko urheilua- kotisivuilla https://alarikourheilua.fi/  ja somessa @ihmisoikeusliitto

Moottoriliiton kotisivuilla lisää vastuullisuusaiheista TÄÄLLÄ!