SML ja TUKES tiivistävät yhteistyötä turvallisuusasioissa

27.5.2016

Suomen Moottoriliitto ry (SML) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) kokoontuivat 27.5.2016 yhteiseen palaveriin suunnittelemaan tulevaisuuden yhteistyötä. Tavoitteena on selkeyttää 1.5.2016 voimaan astuneen Kuluttajaturvallisuuslain muutoksen vaikutuksia, luoda ohjeistuksia sekä pohtia tehokkaita ja kohdennettuja toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi yleisötilaisuuksissa.

Kilpailun järjestäjiä olennaisesti koskeviin lupaprosesseihin sekä turva- ja pelastussuunnitelmien laatimiseen ei lakimuutoksen myötä ole merkittäviä muutoksia tulossa ja tulevaisuuden linjauksista tullaan tiedottamaan SML:n toimesta aina tarpeen vaatiessa.

Yhteistyön tehostaminen on erittäin hyvä ja positiivinen asia molempien osapuolien näkökulmasta ja TUKES painottaakin ennakoivan työn tärkeyttä turvallisuuden kehittämiseksi. ”Tulemme mielellämme kertomaan TUKESin toiminnasta SML:n tilaisuuksiin ja omalta osaltamme avaamaan tarkemmin kuluttajaturvallisuuteen liittyviä tärkeitä asioita” – kertoo TUKESin ylitarkastaja Kari Koponen.

Perjantaisen palaverin myötä aloitettu työ on lähtenyt hyvin käyntiin ja tavoitteena on turvallisten moottoriurheilutapahtumien kehittäminen ja tiedonkulun tehostaminen.

SML ry