SML kiittää turvallisuuskyselyyn vastanneita kerhoja - työ turvallisen moottoriurheilun eteen jatkuu

8.6.2023

SML avasi toukokuun alussa turvallisuuskyselyn, jonka avulla kartoitettiin kerho- ja kilpailutoiminnan turvallisuusasioiden ajantasaista tilannetta. Koko toukokuun ajan avoinna olleeseen kyselyyn saatiin yhteensä 23 vastausta. Melko pienestä vastausmäärästä huolimatta kyselyn avulla saatiin tärkeää tietoa kehityskohteista turvallisuuden osalta.

Kyselyn vastauksista nousi erityisesti esille turvallisuusaiheita koskevan koulutuksen tarve. Vastaajat kokevat tarpeellisena niin käytännön koulutuksen esimerkiksi ensiapukoulutuksen merkeissä kuin teoriakoulutuksen esimerkiksi turvallisuuteen vaikuttavan lainsäädännön ja muiden sääntöjen osalta.

– Selvitämme nyt mahdollisuuksia näiden koulutusten järjestämiseen, toteaa SML:n kerhotoiminnan kehittäjä Miska Jokinen.

Juuri päättyneen turvallisuuskyselyn tulokset käydään tarkemmin läpi SML:n turvallisuustyöryhmän seuraavassa kokouksessa. Tiedotamme aiheesta tarvittaessa lisää työryhmän käsittelyn jälkeen.

Turvallisuustyöryhmän puheenjohtaja vaihtui

SML:n turvallisuustyöryhmän puheenjohtaja vaihtui kesäkuun alussa Petri Niemelän luopuessa puheenjohtajuudestaan. Turvallisuustyöryhmän puheenjohtajan tehtävässä toimii jatkossa Miska Jokinen. Petri Niemelä jatkaa turvallisuustyöryhmän jäsenenä yhdessä Tiina Lehtiön ja Sini-Erika Käyhkön kanssa.

Turvallisuus on tärkein vastuualue

Turvallisuus on moottoriurheilussa tärkein vastuualue niin harjoitus-, harrastus- ja kilpailutoiminnan järjestäjälle. Ohjeita, materiaalia ja dokumenttipohjia turvallisuusasioihin on koottu SML:n verkkosivuston Turvallisuus-osioon, jota on päivitetty kokonaisuudessaan touko-kesäkuun 2023 aikana. Päivitystyö on osittain vielä kesken, joten sisältö tulee vielä täydentymään kesän ja syksyn aikana.