SML liittokokouksen 2022 asiaesitykset 31.1.2022 mennessä

19.1.2022

SML ry haluaa muistuttaa kaikkia jäsenkerhoja liittokokouksen 2022 tärkeistä päivämääristä.

Esitykset liittokokouksen työjärjestykseen:
Asiat, jotka liiton jäsenyhdistys haluaa käsiteltäväksi liittokokouksessa, pitää esittää kirjallisesti liiton hallitukselle ennen helmikuun 1. päivää. Esitykset tulee toimittaa SML:n toimiston osoitteeseen office(at)moottoriliitto.fi ennen määräajan umpeutumista.

Henkilöesitykset:
Henkilöistä, joita jäsenyhdistys haluaa esittää liiton hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tehtävään, tulee tehdä kirjallinen esitys ja näiltä esitetyiltä henkilöiltä tulee saada kirjallinen suostumus kyseiseen tehtävään.

Henkilöesitykset tulee toimittaa SML:n toimistolle ennen maaliskuun 1. päivää osoitteeseen office(at)moottoriliitto.fi.

Liittokokouksen päivämäärä tiedotetaan jäsenistölle lähiviikkoina. Lisätietoja asia- ja henkilöesityksien toimittamisesta saa SML:n toimistolta.

SML ry