SML:n liittokokous järjestettiin Seinäjoella sunnuntaina 24.4.2016

24.4.2016

SML:n jäsenkerhot kokoontuivat Seinäjoella vuotuiseen liittokokoukseen valitsemaan hallituksen puheenjohtajan, 2. varapuheenjohtajan sekä kuusi hallituksen jäsentä erovuorossa olleiden jäsenien hallituspaikoille. Määräaikaan mennessä kerhot olivat esittäneet henkilöt mainituille paikoille ja koska ylimääräisiä ehdokkaita ei ollut, edustajat nimettiin tehtäviin ilman äänestystä.

Tapio Nevala valittiin SML:n hallituksen puheenjohtajaksi toiselle kaksivuotiskaudelle ja 2. varapuheenjohtajan paikalta pois jäävän Sirpa Nuuttilan tilalle valittiin kokenut hallituksen jäsen Nita Korhonen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin jo hallituksessa toimineiden lisäksi Jari Mattila ja Jorma Kakko.

Imatran Moottorikerho ry oli jättänyt kokouksen käsiteltäväksi esityksen ainaisjäsenten jäsenmaksukäytännön muuttamisesta ja aiheesta käytiin mielenkiintoista keskustelua osallistujien välillä. Edustajat äänestivät uuden esityksen ja voimassa olevan ry-säännön väliltä ja ääntenlaskun päätteeksi liittokokous päätyi kannattamaan voimassa olevaa sääntöä äänin 32-52. Puheenjohtaja Tapio Nevala toi puheenvuorossaan esille SML:n jäsenmaksurakenteen uudistamistarpeet ja SML:n hallitus tulee aloittamaan lähiaikoina selvitystyön jäsenmaksurakenteen kehittämiseksi. Vuosikokous päätti SML:n aikuisjäsenmaksuksi 5,60,- , nuorisojäsenmaksuksi 2,80,- per henkilö ja minimijäsemaksuksi 250,-.

Kokouksen päätteeksi hallituksen puheenjohtaja Tapio Nevala ja toimitusjohtaja Kurt Ljungqvist jakoivat tunnustuksia pyöreitä vuosia täyttäville jäsenkerhoille. SML:n kunnialaatalla palkittiin seuraavat jäsenkerhot

Lapuan Crossikerho ry, 10 vuotta
Vamu MC ry, 10 vuotta
Tampereen Motocross ry, 20 vuotta
Suomenselän Moottorikelkkailijat ry, 30 vuotta
Kangasalan Moottorikerho ry, 50 vuotta
Konneveden Moottorikerho/UA ry, 50 vuotta
Forssan Moottoriseura ry, 60 vuotta
Vaasan Moottorikerho ry, 70 vuotta
Turun Moottorikerho ry, 90 vuotta

Suomen Moottoriliitto ry haluaa kiittää kaikkia kokoukseen osallistuneita kerhoja aktiivisuudesta.


Suomen Moottoriliiton hallitus 2016

Tapio Nevala, puheenjohtaja
Henri Saari, ensimmäinen varapuheenjohtaja
Nita Korhonen, toinen varapuheenjohtaja

Jäsenet:
Sami Backman
Ilkka Heinäaho
Jorma Kakko
Outi Kalliomäki
Timo Kujanpää
Tarmo Kumpula
Jari Mattila
Kati Muotka
Markku Nissinen
Mika Saroma
Jouni Seppänen
Katariina Vuorio

SML ry