Suomen Olympiakomitean vuosikokoustiedote

31.5.2023

Suomen Olympiakomitean kevätvuosikokous järjestettiin 30.5. Helsingissä. Vuosikokous vahvisti Suomen Olympiakomitea ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja hyväksyi järjestön uudistetut säännöt. 

Vuosikokouksen puheenvuorossaan Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori otti kantaa liikunnan ja urheilun ajankohtaiseen tilanteeseen.

– Kaikki tietävät, että suomalaisten fyysinen kunto ja toimintakyky ovat heikentyneet merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Kaikki tietävät, että tällä kehityksellä on jo ollut tuhoisa vaikutus yhteiskuntaamme – ja se vaikutus vain voimistuu, ellemme ryhdy käänteentekeviin toimenpiteisiin. Nuo toimenpiteet palvelevat koko laajaa liikuntakulttuuria aina liikkeestä ja liikunnallisesta elämäntavasta seuratoimintaan ja huippu-urheiluun saakka. Samalla ne palvelevat koko yhteiskuntaa, suomalaisten toimintakykyä, tuottavuutta, hyvinvointia, mielenterveyttä, maanpuolustusta ja monia muita sektoreita, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuoren mukaan liikkumattomuus ja siihen liittyvät ongelmat vaarantavat suomalaisten työ- ja toimintakyvyn sekä kriisinkestävyyden.

– Millään poliittisella, hallinnollisella, juridisella tai taloudellisella päätöksellä ei suomalaisen hyvinvoinnin kehitystä saada palautettua positiiviselle käyrälle, ellei asiaan sisällytetä päätöksiä suomalaisten fyysisestä toimintakyvystä. Liikunta ja urheilu nivoutuvat osaksi kaikkia näitä isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, ja liikunta- ja urheiluyhteisöllä on tilaisuus olla osa yhteiskunnallista ratkaisua, Vapaavuori linjasi.

Kevätkokous hyväksyi uudistetut säännöt

Vuosikokouksen keskeisimpänä päätösasiana hyväksyttiin Suomen Olympiakomitea ry:n uudistetut säännöt. Olympiakomitean hallitus on valmistellut sääntömuutosta jäsenistön aloitteen mukaisesti syyskokouksesta 2021 lähtien. Talven 2022 jäsenkyselyn ja toiminnanjohtajien tapaamisen käsittelyjen jälkeen syyskokous 2022 kävi keskustelun sääntömuutoksesta. Syyskokouksen jälkeen jäsenillä oli mahdollisuus antaa vielä kirjalliset kommentit sääntöluonnokseen tammikuun alkuun 2023 mennessä. Hallituksen esitys sääntömuutokseksi oli myös Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) tarkastuksessa. KOK:n hyväksyntä sääntöluonnokselle saatiin 18.4.2023. Sääntöjen ennakkotarkastukset on hyväksytty PRH:n yhdistysrekisterissä 3.5.2023.

Sääntöuudistuksen keskeisimpinä asiakohtina ovat kolmen strategisen päävalinnan vahvistaminen säännöissä, Olympiakomitean hallituksen jäsenten valinnan uusi rotaatio ja enemmistösukupuolen edustajien maksimimäärän rajoittaminen 60 prosenttiin.

Jatkossa Olympiakomitean strategiset päävalinnat liike ja liikunnallinen elämäntapa, seura- ja jäsentoiminta ja huippu-urheilu on kirjattu yhdistyksen sääntöihin. Uusien sääntöjen mukaan Olympiakomitean hallitukseen valitaan jatkossa kesäolympiakisojen jälkeen järjestettävässä kokouksessa 4-vuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtajat ja neljä hallituksen jäsentä, joihin tulee kuulua yksi urheilijoiden edustaja. Talviolympiakisojen jälkeen järjestettävässä kokouksessa valitaan 4-vuotiskaudeksi neljä hallituksen jäsentä, joihin tulee kuulua yksi urheilijoiden edustaja. Lisäksi hallituksen jäsenistä enintään 60 prosenttia voi olla yhtä sukupuolta.

Lisäksi kevätkokous vahvisti vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.