TUKES tiedottaa kesän tapahtumien järjestäjiä. Näin järjestät turvallisen kesätapahtuman

5.6.2019

Lähde:TUKES

Tukes on julkaissut tiedotteen laatimistaan ohjeista tapahtumien järjestäjille, jotta heidän olisi helpompi hahmottaa, mistä asioista tapahtumien turvallisuus koostuu: https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publisher/nain-jarjestat-turvallisen-kesatapahtuman-tutustu-tukesin-ohjeisiin.

Tukesin tapahtumien järjestäjille suuntaama materiaali on koottu https://tukes.fi/tapahtumaturvallisuus- verkkosivulle, josta löytyvät mm. Tukesin tapahtumaturvallisuusopas sekä slideshare-kalvosarja yleisö- ja tapahtumaturvallisuudesta.