SML pettynyt uuteen liikennevakuutuslainsäädäntöön

20.5.2016

Vuosia työn alla ollut liikennevakuutuslainsäädännön uudistustyö on saatettu lähes päätökseen. Eduskunta on hyväksynyt uuden lain ja sen odotetaan astuvan voimaan 1.1.2017. Laki on läpikäynyt useita lausuntokierroksia ja työtä on hidastanut vuosien varrella tehdyt työryhmän henkilövaihdokset sekä EU-direktiivien tuomat muutostarpeet.

SML on osallistunut aktiivisesti lainsäädäntötyöhön koko prosessin ajan ja tehnyt yhteistyötä Autorheilun lajiliitto AKK:n, Teknisenkaupan ja Palveluiden Yhdistyksen, Autoliiton ja Moottoripyörien Tuontikauppiaat ry:n kanssa. Tavoitteena on alusta alkaen ollut vakuutusvelvoitteiden ja muun muassa eristetyn alueen määritelmän selkeyttäminen, jotta sekavasta lainsäädännöstä ja tapauskohtaisista käsittelyistä päästäisiin enemmän harrastaja- ja kilpailijaystävällisempään käytäntöön.

Hallituksen esitys oli sisällöltään melko hyvä ja se olisi arvoiden mukaan laskenut rekisteröimättömien moottoripyörien vakuutusmaksuja merkittävästi. Viimeisen kuulemistilaisuuden jälkeen tapahtui kuitenkin yllättäviä viime hetken käänteitä, joihin lajiliitoilla ei enää ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Eräät kansanedustajat saivat aikaan muutoksia, jotka vesittivät vuosien työn. Taustalla tehdyt muutokset koskivat lainsäädäntöä juuri rekisteröimättömien moottoripyörien liikennevakuutusten hinnoittelua koskevilta osin ja hallituksen esityksen perusteella odotettuja uudistuksia ei lakiin tullutkaan.


”Uutiset lainsäädäntötyön tilanteesta ovat huolestuttavia” toteaa Oy Brandt Ab:n markkinointipäällikkö Patrick Manner. ”On valitettavaa, että lainsäädäntötyön yhteydessä ei ole huomioitu lausuntoja antaneiden asiantuntijoiden näkemyksiä. Ikävintä tilanteessa on se, että erityisesti lajia aloittelevien nuoren on entistä vaikeampi päästä mukaan moottoripyörälajeihin liian korkeiden vakuutusmaksujen ja sekavien vakuutusvelvoitteiden takia”

SML:n puheenjohtaja Tapio Nevala kertoo olevansa erittäin pettynyt tilanteeseen ja eduskunnan toimintaan. Nyt täytyy aloittaa taas alusta ja pyrkiä muilla keinoin vaikuttamaan liikennevakuutuslainsäädännön ongelmiin. Tavoitteena on saada aikaan harrastajan ja kilpailijan kannalta paras mahdollinen ratkaisu.
 

Suomen Moottoriliitto r.y