Vuosi lähestyy loppuaan. Kuulumiset ja pohdintaa moottoriurheilun vuodesta 2021

16.12.2021

Vuosi lähestyy loppuaan. Kuulumiset ja pohdintaa moottoriurheilun vuodesta 2021

Vuosi 2021 alkaa tulla päätökseen ja joulun pyhät ovat merkkinä siitä, että yksi toimintavuosi alkaa olla jälleen takanapäin. Odotukset vuodelle 2021 olivat vuosi sitten hyvin toiveikkaat ja rokotuskattavuuden lisääntyessä vuodesta 2021 odotettiin edellistä vuotta helpompaa…. ainakin pandemian näkökulmasta. Toisin kuitenkin kävi ja nyt vuotta myöhemmin olemme jälleen siinä tilanteessa, että odotamme viimeisintä tutkimustietoa uudesta Omikron -variantista ja sen vaikutuksista tulevan talven, kevään ja kesän kisakausiin. Yksi asia on kuitenkin kaiken keskellä tullut selväksi: Moottoriurheilu on vastuullisesti pitänyt huolen siitä, että rajoituksia on noudatettu ja tarvittavat toimenpiteet viruksen leviämisen ehkäisemiseksi on järjestäjien toimesta tehty. Yhtään tartuntaketjua ei ole tähän mennessä tullut SML:n tietoisuuteen kilpailuluvalla järjestettävistä tapahtumista. En voi myöskään olla mainitsematta lajiryhmiä, hallituksen jäseniä sekä muita SML:n työryhmiä, jotka ovat osoittaneet esimerkillistä talkoohenkeä moottoriurheilun haastavan vuoden edessä. Ilman tekemäänne työtä tilanne olisi hyvin erilainen. On tärkeää todeta yhä uudelleen ja uudelleen, että ilman tekijöitä meillä ei ole tapahtumia tai toimintaa. Vaikean vuoden 2021 aikana moni vapaaehtoinen on käyttänyt lukuisia tunteja ja päiviä tapahtumien mahdollistamiseksi sekä luottamustehtävien hoitamiseksi. Lämmin kiitos teille kaikille työstänne!!

Kiitosten jälkeen lienee paikallaan käydä läpi tiivis katsaus vuoden 2021 toimintaan. Vuoden aikana jäsenkerhot järjestivät kaikkiaan noin reilut 90 kilpailua, mikä on lähes 25 kilpailua enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2019 kilpailumääriin on vielä hieman matkaa, sillä ennen pandemiaa tapahtumien määrä oli 125 luokkaa, mutta suunta on oikea. Toki kilpailumääriin on vaikuttanut myös vaihteleva talvikausi niin jää- kuin lumitilanteen osalta, mikä on omalta osaltaan aiheuttanut tapahtumien peruuntumisia. Tällä hetkellä talven tilanne näyttää paremmalta ja toivotaan riittäviä pakkasia ja lumisateita jääradan, MK-lajien ja jääspeedwayn tapahtumien tueksi.

Kilpailijalisenssejä myytiin tänä vuonna hieman enemmän kuin vuonna 2020, mikä on luonnollista, kun verrataan tapahtumien määrää viime vuosien kesken. Kansallisia lisenssejä myytiin vuonna 2020 noin 3400 ja nyt vuonna 2021 määrä oli noin 3700 lisenssiä. Vertailukohtaa aiempiin vuosiin antaa vuoden 2018 lisenssimäärä, joka oli yli 4000 lisenssin luokkaa.  Harrastaja- ja kilpailijamäärien väheneminen on selkeä tulevien vuosien haaste ja sen ratkaiseminen on otettava SML:n toiminnan tärkeäksi tavoitteeksi muun muassa liikennevakuutusongelman ja strategiatyön ohella.

SML:n talouden näkökulmasta vuosi 2021 on ollut hyvin säästöpainotteinen. Vuoden 2020 alusta talousvaliokunnan koordinoima työ taloustilanteen vakiinnuttamiseksi on jatkunut nyt kaksi vuotta ja tulokset ovat varsin hyviä. Tilanne vaikuttaa siltä, että vuoteen 2022 päästään entistä vakaammalta talouspohjalta. Tämä on erityisen tärkeää siitä syystä, että pandemian vaikutukset olisivat voineet olla hyvin päinvastaisia ja vuoden 2022 juhlavuosi tulee pitämään sisällään kasvaneita kuluja monella osa-alueella. Vuosikokouksen yhteydessä tullaan jälleen avoimesti avaamaan kuluneen vuoden talousluvut kaikille halukkaille. Vastuullisen ja avoimen taloudenhoidon varmistamiseksi kirjapidon luvut ovat aina saatavilla vuoden ajasta riippumatta talousvaliokunnalle sekä SML:n hallitukselle ja puheenjohtajille tarkastelua varten.

Talouden vakaus on tärkeää myös siitä syystä, että SML:n henkilöstö- ja valmennuskulut kasvavat vuodelle 2022 Tomi Konttisen aloitettua SML:n valmennuspäällikkönä 22.11.2021. Haluan omasta puolestani vielä kerran toivottaa Tomin tervetulleeksi mukaan toimiston vahvuuteen! Asia on tärkeä myös yleisen resurssoinnin näkökulmasta. Pääosin pandemiasta ja rajallisista taloudellisista resursseista johtuen, SML:lla ei ole ollut mahdollisuuksia uusien rekrytointien tekemiseen viimeisen parin vuoden aikana. Tomin liittyessä vahvuuteen, pääsemme järjestelemään myös toimiston kokonaistyökuormaa paremmin jäsenistöä palvelevaan muotoon. Maria ja Jussi ovat venyneet toimistolla mainitsemisen arvoisesti luottamusryhmien ohella kaiken työmäärän keskellä, mikä on omalta osaltaan mahdollistanut vaikuttavat sääntötoimet. Kiitos kuuluu molemmille tunnollisesti tehdystä työstä! Pyrimme palvelemaan jäsenistöä entistä paremmin vuoden 2022 aikana ja paikkaamaan pandemian aikana väliin jääneitä koulutuksia niin toimitsijoiden kuin myös valmennustoiminnan osalta. Loputtomiin ei voida säästää ja ensisijainen tavoite on saada jäsenistön palvelut jälleen riittävälle tasolle.

Vuosi on ollut muutoksen aikaa myös strategian näkökulmasta ja keväällä 2021 SML:n liittokokous päätti antaa hallitukselle tehtävän toiminnan strategian ja organisaatiorakenteen tarkastelemiseksi. Työ käynnistettiin kesän 2021 aikana SML:n strategiaryhmän johdolla, keräämällä taustatietoa vallitsevasta tilanteesta arvioinnin tueksi. Syksyllä 2021 SML palkkasi ulkoisen selvityshenkilön koordinoimaan työtä. Tehtävään valittiin Eerikkilän urheiluopiston asiantuntija Sirpa Korkatti. Työn kannalta tärkeää oli saada kokonaan ulkopuolinen arvio SML:n organisaatiosta ja toiminnasta. Sirpa Korkatin johdolla vietiin lokakuussa läpi viisi erillistä työpajaa, joihin kutsuttiin aiheesta riippuen moottoriurheiluun liittyvien toimijoiden edustajia antamaan kaunistelematon arvio SML:n tilanteesta. Mukana työpajoissa olivat muun muassa Opetus-ja kulttuuriministeriö, FIM, jäsenkerhojen edustajia, maahantuojien ja markkinoiden edustajia, median edustajia  sekä talouden ja tulevaisuuden asiantuntijoita ja tutkijoita. Työpajoissa kerätyt näkemykset kirjattiin ylös ja nostettiin arviointiin 22.-24.10 järjestetyssä viikonlopun mittaisessa tilaisuudessa Eerikkilän urheiluopistolla.

Strategiaviikonloppuna paikalle oli kutsuttu kaikkiaan noin 50 eri osa-alueiden asiantuntijaa. Kahden päivän tuloksena työstettiin SML:n uuden strategian peruspilarit ja niiden pohjalta asian työstäminen jatkuu loppuvuoden ja alkuvuoden aikana. Viikonlopun työ esiteltiin osallistujille 17.11, ja palautekierroksen jälkeen tehdään tarvittavat päivitykset työn tuloksiin. Jäsenistölle kokonaisuutta avataan mahdollisimman pikaisesti ja tavoitteena on tuoda uusi esitys tulevaisuuden strategiasta SML:n liittokokoukselle keväällä 2022. Uudistukset saattavat vaatia myös ry-sääntöjen muutoksia ja näitä asioita strategiaryhmä ja SML:n hallitus valmistelevat jäsenistölle pohdittavaksi alkuvuoden aikana.

Erityisen merkillepantavaa on se, että uuden strategiatyön myötä on käynyt hyvin selväksi yhteinen näkemys suuremman muutokset tarpeesta. SML on tulkittu palautteen mukaan sisäänpäin kääntyneeksi, hiljaiseksi jättiläiseksi, joka omaa hienon ja arvokkaan satavuotisen perinteen, mutta joka yhdistyksenä ei ole riittävässä määrin valmistautunut tulevaisuuteen ja jonka imago on korkeintaan välttävä ja viestintä olematonta. Koronapandemia on omalta osaltaan viivästyttänyt työtä, mutta nyt on siis korkea aika ottaa työn alle moottoriurheilun tulevaisuuden haasteet ja löytää yhteisen työn kautta uusi suunta moottoriurheilun seuraavalle 100-vuodelle.

Tärkeiksi painopisteiksi ja tulevaisuuden toiminnan edellytyksiksi on nostettu: näkyvä ja kuuluva yhteiskunnallinen vaikuttaminen, toimivat jäsenpalvelut, osaavat ja vetovoimaiset moottorikerhot sekä kansainvälisesti menestyvä suomalainen moottoriurheilu. Myös vaihtoehtoiset voimanlähteet ja sähkökalustolle tarkoitettu toiminta on tärkeää huomioida laajasti osana vastuullisuutta. On selvää, että itse strategian kirjaukset eivät vielä muuta käytännön tasolla mitään, mutta ne ovat ehdoton edellytys sille, että voimme toteuttaa suunnitelman mukaisia konkreettisia toimenpiteitä, joilla tavoitellaan oikeaa suuntaa ja muutosta. Strategian laajempi ja yksityiskohtaisempi esittely jäsenistölle toteutetaan, kun saamme työn esittelyvaiheeseen. Tiedotamme asiasta alkuvuoden aikana.

Vielä ennen tämän kirjoituksen viimeisiä sanoja muutama tärkeä asia koskien paljon puhuttavaa liikennevakuutustyötä. Uusi EU:n liikennevakuutusdirektiivi on hyväksytty lokakuun lopussa ja Sosiaali- ja Terveysministeriö on käynnistänyt Suomen liikennevakuutuslainsäädännön uudistamisen. Uusi direktiivi on yleisesti linjannut, että rata-alueet eivät lähtökohtaisesti kuuluisi tulevaisuudessa liikennevakuutuksen piiriin, mutta jäsenvaltioilla on mahdollisuus arvioida tilanne kunkin maan näkökulmasta erikseen. SML on kokoustanut asian tiimoilta loka- marras- ja joulukuun aikana LVK:n ja STM:n kanssa ja ilmoittautunut mukaan lain valmistelutyöhön moottoriurheilun edustajana. Myös liikenne- ja potilasvahinkolautakunta (entinen Liikennevahinkolautakunta) on tärkeä toimija uudistustyössä, koska se laatii soveltamisohjeen eri liikennevakuutustapauksiin liittyen ja keskusteluyhteys on avattu syksyn aikana myös liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan suuntaan.

Uusi lainsäädäntö on moottoriurheilun näkökulmasta tärkeä erityisesti rata-alueisiin ja eristetyn alueen tulkintaan sekä lain soveltamiseen liittyen. Direktiivin voimaanastumisen jälkeen jäsenvaltioilla on 24 kuukautta aikaa saada oma lainsäädäntö päivitettyä ja tämä työ on nyt alkanut. Nyt on aika olla aktiivinen ja pyrkiä SML:n toimesta vaikuttamaan olemassa oleviin epäkohtiin. Tiedotamme työn edistymisestä heti, kun uutta ilmenee.

Lopuksi

Haluan omasta puolestani onnitella kaikkia vuonna 2021 menestyneitä kilpailijoita, tiimejä ja taustajoukkoja, jotka ovat pitkäjänteisellä työllä ansainneet menestystä vuoden 2021 arvosarjoissa Suomessa ja maailmalla. Tänäkin vuonna meillä on lukuisia SM- ja Cup-mestareita sekä Lasse Kurvisen voitettua toisen peräkkäisen FIM Flat Trackin maailmanmestaruuden, myös suomalainen maailmanmestari. Eikä sovi unohtaa myöskään Juupaluoman veljesten hienoa menestystä Enduron EM-sarjassa tai Pekka Päivärinnan ja Ilse de Haasin MM-pronssia sivuvaunuissa, junioreiden edustusta Coupe de Lavenirissa ja MXON-, ISDE- ja ratalajien -joukkueiden suorituksia joukkuekilpailuissa. Onnea kaikille menestyjille! SML:n gaalalähetystä on valmisteltu syksyn aikana ja kunhan saamme tarkempaa tietoa pandemian aiheuttamista kokoontumisrajoituksista, julkaisemme uuden päivämäärän SML:n palkintojenjakogaalalähetykselle.

Kiitos kaikille tekemästänne työstä ja toimintavuodesta 2021! Rauhallista pyhien aikaa ja ennen kaikkea menestystä tulevalle moottoriurheilun juhlavuodelle 2022!

Kunnioittaen

Ville Salonen
pääsihteeri
Suomen Moottoriliitto ry