Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on yksi vuoden 2023 tärkeistä hankkeista. Kilpailutoiminta ja muut moottoriurheilutapahtumat syntyvät pääosin vapaaehtoisten ja talkoolaisten aktiivisen työn tuloksena, joten on erittäin keskeistä varmistaa, että meillä on jatkossakin osaavat vapaaehtoiset ja talkoolaiset toteuttamassa näitä tapahtumia. Tavoitteena on saada kehitettyä toimintamalleja saada toimintaamme mukaan uusia vapaaehtoisia sekä pidettyä myös mukana kokeneet ja aktiiviset vapaaehtoiset. Tärkeässä roolissa ovat myös kerhot, jotka toteuttavat käytännön toimintaa, joten vapaaehtoistoiminnan kehittämisohjelmaa tullaankin työstämään yhteistyössä kerhojen kanssa.

Alla oleva vapaaehtoistoiminnan kehittämisohjelma toimii kehittämistyön tukena ja siinä on nostettu esille tärkeitä teemoja muun muassa koulutuksista, tutortoimitsijoista, viestinnästä sekä vapaaehtoisten kiittämisestä ja palkitsemisesta.