Toimitsijakoulutus

Ammattitaitoiset toimitsijat ovat elinehto moottoriurheilun turvallisen ja sujuvan kilpailutoiminnan toteuttamiselle. Moottoriliiton kilpailuluvan saamisen edellyttämät toimitsijavaatimukset on määritelty Urheilusäännöstössä ja niitä on tarvittaessa täydennetty kunkin lajin lajisäännöissä.

Toimitsijoiden koulutus voidaan jakaa karkeasti kansainvälisten liittojen, Moottoriliiton, lajiryhmien sekä kerhojen toteuttamiin koulutuksiin, joilla tavoitellaan turvallista ja sujuvaa kilpailutoimintaa. Joissakin lajeissa toimitsijatehtävät saattavat edellyttää myös lajikohtaista koulutusta. Tällä hetkellä Circuit Racingin toimitsijat koulutetaan A- ja B-toimitsijakurssien lisäksi lajiryhmän täydennyskoulutuksilla ennen kuin henkilöllä on mahdollisuus toimia lajin kilpailuissa toimitsijana.

C-toimitsijakoulutus
Kerhot kouluttavat itse C-toimitsijat Moottoriliiton tuottaman materiaalin avulla.

Kansainväliset toimitsijalisenssit
Kansainväliset lajiliitot (FIM ja FIM Europe) vastaavat kansainvälisestä toimitsijakoulutuksesta. Koulutukseen lähetettävät henkilöt nimetään SML:n toimesta kerhojen esitysten perusteella.

Lisätietoja toimitsijakoulutuksiin liittyen saa Moottoriliiton toimistolta. Yhteystietomme löytyvät alta.