Toimitsijalisenssihakemus

Toimitsijalisenssiä voi hakea alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Moottoriliiton myöntämä toimitsijalisenssi on voimassa aina kolme (3) vuotta. Toimitsijalisenssin voi uusia toiseksi kolmivuotiskaudeksi, jonka jälkeen on suoritettava toimitsijakurssi.

Toimitsijalisenssien hinnat löytyvät Moottoriliiton hinnastosta. Ne laskutetaan toimitsijalisenssiä anovan henkilön kerholta, kun hakemus on käsitelty ja toimitsijalisenssi on myönnetty.