A- ja B-toimitsijakurssit

Moottoriliitto järjestää vuosittain kilpailun johtaville toimitsijoille tarkoitettuja A- ja B-kursseja. Tulevista kursseista tiedotetaan muun muassa Moottoriliiton verkkosivujen kautta. Tälle sivulle olemme koonneet tietoa kurssien sisällöistä sekä tietoa kursseille osallistumisesta.

Huomioithan, että toimitsijalisenssien tarkemmat myöntämisedellytykset löytyvät Moottoriliiton Urheilusäännöstöstä (kohta 09.4). Toimitsijalisenssihakemus täytetään Moottoriliiton verkkosivuilla. Toimitsijalisenssi on anottava erikseen eikä sitä toimiteta automaattisesti esimerkiksi koulutuksen jälkeen.

A-toimitsijakurssi

A-toimitsijakurssin aiheet liittyvät kilpailun johtajan tehtäviin sekä valvojan ja tuomariston jäsenen tehtäviin kilpailupaikalla. Kurssin aikana käydään läpi myös kilpailutoiminnan säännöstöä. Voit osallistua A-kurssille, kun olet suorittanut B-toimitsijakurssin. Huomioithan, että A-toimitsijalisenssin myöntämisen edellytyksenä on suoritettu A-toimitsijakurssi sekä toimitsijakokemus vähintään kahdesta kansallisen tason kilpailusta (Urheilusäännöstö 09.4.1). 

B-toimitsijakurssi

B-toimitsijakurssin aiheet liittyvät kilpailun järjestämiseen vaadittaviin toimitsijoihin ja heidän tehtäviinsä sekä muun muassa kilpailutapahtuman järjestämiseen vaadittaviin turvallisuusasioihin sekä viranomaislupa-asioihin. Lisäksi kurssin aikana tutustutaan Suomen Moottoriliittoon sekä antidopingiin liittyviin asioihin. Voit osallistua B-toimitsijakurssille, kun olet kiinnostunut johtavan toimitsijan tehtävistä. Aiempaa kokemusta tai koulutusta ei vaadita.

K-katsastuskurssi (lisäosa)

K-katsastuskurssin aiheet liittyvät kilpailun katsastukseen. Kurssin aikana käydään läpi asioita, joita tulee huomioida kilpailupaikalla tapahtuvassa katsastuksessa. K-katsastuskurssi on lisäosa toimitsijalisenssiin ja sen myöntäminen vaatii K-kurssin lisäksi vähintään B-toimitsijakurssin suorittamisen.

Lisätietoa

Lisätietoa kursseista saa tarvittaessa Moottoriliiton toimistolta.