Racing For Fun -tapahtumiin liittyviä ohjeita

28.7.2020

SML:n Racing For Fun -tapahtumat ja ohjeita järjestäjille
 

Racing For Fun tapahtumista on tullut alkukesän aikana tiedusteluja ja tässä muutamia pääkohtia asiaan liittyen. SML:n kilpailujärjestelmään on lisätty vuodelle 2020 uudet RFF-kilpailutapahtumat. Racing for Fun – harrastekilpailut sijoittuvat SML:n kilpailujärjestelmässä jäsentenvälisten kilpailujen ja kansallisten, SML:n kilpailuluvalla järjestettävien kilpailujen väliin. Kyseessä on siis kerhon oma toiminta.

Jäsenistön palautteen perusteella rakennettu uusi harrastekilpailutaso tarjoaa kerhoille valinnanvapautta tapahtumien järjestämisessä ja alueen kerhoyhteistyössä. Kilpailuformaatti on kerhojen vapaasti suunniteltavissa toiminnan turvallisuus ja vastuullisuus huomioiden.

Jäsenkerhon RFF-status kertoo myös vastuullisesta toiminnasta. RFF-kerhot ovat oma-aloitteisesti sitoutuneet yhteiskunnan näkökulmasta turvalliseen ja kestävän kehityksen huomioivaan moottoriurheilutoimintaan.

RFF-harrastekilpailut järjestetään ilman SML:n kilpailulupaa ja tapahtumasta vastaa kokonaisuudessaan järjestävä kerho. SML ei peri kilpailujen järjestämisestä lupamaksuja. Järjestävä moottorikerho vastaa kaikesta tapahtumien järjestämiseen liittyvistä velvoitteista, ilmoittautumisista, mahdollisesta maksuliikenteestä ja tiedottamisesta. SML toimii ohjeistavana tahona ja pyrkii tarjoamaan tietoa turvallisesta ja asetusten mukaisesta tapahtumien järjestämisestä.
 

Miten mukaan SML:n RFF-kerhoksi?

Jäsenkerho ilmoittautuu RFF-kerhoksi SML:n sivuilta löytyvällä lomakkeella.

Ilmoittautumisen myötä kerholle avataan Motti -järjestelmään RFF-status ja lomake toimitetaan kerhon vahvistuksella SML:n toimistolle osoitteeseen office@moottoriliitto.fi.

Kerho ilmoittaa järjestettävistä tapahtumista SML:n toimistolle ja saa tapahtumat kilpailukalenteriin niin halutessaan. Motti-ilmoittautumisjärjestelmää voi käyttää ilmoittautumisten vastaanottamiseen, mutta rahaliikenteestä ja osallistumismaksujen hinnoittelusta kerho vastaa itse.

Lisenssien voimassaolo määräytyy kaikki lajit -lisenssin ja rajoitetun lisenssin osalta normaalisti lajien mukaan. Tuttujen vanhojen lisenssituotteiden lisäksi ajajille on tarjolla myös ilman vakuutusta myytävä RFF 1 -lisenssi (20 euroa/vuosi) sekä vakuutuksen sisältävä RFF 2 -lisenssi (140 euroa, voimassa kaikissa lajeissa RFF -tapahtumissa sekä jäsentenvälisissä ja harjoittelussa). RFF 1 lisenssin osalta vakuutuksista vastaa ajaja itse.

Kilpailun kaikista osallistumismaksuista, lupa-asioista, vakuutuksen liittyvistä asioista ja velvoitteista vastaa järjestävä moottorikerho.

Lisätietoja on saatavilla SML:n toimistolta osoitteesta office@moottoriliitto.fi

RFF-ohjeita ja tarvittavat lomakkeet löytyvät SML:n verkkosivuilta osoitteesta
https://www.moottoriliitto.fi/jasenkerhoille/racing-for-fun-harrastekilpailut/