SML:n ohjeistus kansainvälisiin kilpailuihin osallistuville antidoping-koulutuksesta - Puhtaasti Paras -verkkokoulutus

14.1.2022

FIM:n lisenssiä anottaessa SML:n täytyy vahvistaa, että urheilijat ovat käyneet antidopingkoulutuksen. Koulutuksena toimii SUEK:n Puhtaasti Paras -verkkokoulutus, joka kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden tulee suorittaa hyväksytysti. Koulutus tulee olla suoritettuna hyvissä ajoin ennen FIM:n lisenssin anomista.

Myös SML:n valmennusryhmä- ja maajoukkueurheilijoilla tulee olla koulutus suoritettuna ennen urheilijasopimuksen allekirjoittamista. Koulutusta suositellaan myös kansallisen tason kilpailijoille, heidän tukihenkilöilleen ja moottorikerhojen toimijoille. Kilpailutasosta riippumatta urheilija on aina itse vastuussa siitä että tuntee antidoping-säännöstön ja mitä hänen elimistöstään löytyy.

Puhtaasti Paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2021.

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla urheilutoimijoilla on tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioista. Urheilutoimijat ovat sitoutuneita reiluun peliin ja edistävät aktiivisesti puhdasta urheilua. Urheilijat tekevät tietoisia päätöksiä puhtaan ja reilun urheilun puolesta ja dopingrikkomuksia ei tehdä vahingossa. Tavoitteena on, että urheilija tutustuu antidopingtoimintaan ensisijaisesti koulutuksen kautta.

SUEKin (Suomen urheilun eettinen keskus) antidopingtoimintaa säätelevät UNESCOn antidopingsopimus sekä Euroopan neuvoston yleissopimus. Koulutustoimintaa ohjaavat antidopingasioiden osalta Maailman ja Suomen antidopingsäännöstöt sekä vuoden 2021 alusta voimaan tullut uusi kaikkia maita sitova Kansainvälinen koulutusstandardi. Edellä mainitut säännöstöt ja standardi velvoittavat urheilijoita, urheilijoiden tukihenkilöitä, lajiliittoja sekä olympia- ja paralympiakomiteoita sitoutumaan antidopingtoimintaan ja tukemaan sitä omilla toimillaan, kuten tehokkaalla koulutuksella ja viestinnällä. Urheilijoilla ja urheilijoiden tukihenkilöillä on oikeus saada ajankohtaista tietoa antidopingasioista, jotta he tietävät ja ymmärtävät, mihin he ovat sitoutuneita.

Linkki Puhtaasti Paras -verkkokoulutukseen, napsauta tästä. Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Verkkokoulutuksen suoritus on voimassa kaksi vuotta. Koulutus on mahdollista tehdä myös ruotsiksi ja englanniksi. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. SML saa SUEKilta listan kaikista oman lajinsa koulutuksen suorittaneista henkilöistä. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.