ESR-rahoitteinen Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -johtamiskoulutus alkaa!

16.5.2019

Lähde: Olympiakomitea

ESR-rahoitteinen Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -johtamiskoulutus alkaa!

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt Olympiakomitealle kaksivuotisen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoituksen Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -johtamiskoulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on kannustaa ja tukea naisia hakeutumaan liikunnan ja urheilun johtotehtäviin, parantaa naisten etenemis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, luoda verkostoja ja löytää konkreettisia keinoja, joilla tasa-arvoa voidaan edistää. Koulutuksen kohderyhmänä ovat paikallisen ja alueellisen tason toimijat, esimerkiksi urheiluseuroissa työ- tai luottamustehtävissä toimivat naiset. 

Hankkeen aikana järjestetään kaksi koulutuskokonaisuutta, joissa koulutetaan yhteensä 60 liikunnan ja urheilun parissa olevaa naista ympäri maata johtamis- ja tasa-arvoasioissa. Osallistujat saavat työkaluja itsensä johtamiseen, vuorovaikutukseen, viestintään, muutosten läpiviemiseen, hyvään hallintoon sekä strategiseen suunnitteluun. Jokainen osallistuja saa lisäksi oman mentorin. Hankkeessa järjestetään viisi alueellista seminaaria sekä kootaan julkaisu liikunnan ja urheilun toimijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi.  

– Tärkeä osa Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutusta on saada konkreettisia keinoja, joilla edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, lähellä liikkujaa, urheilijaa ja seuratoimijaa sekä luoda tärkeitä verkostoja paikallistason toimijoiden tukemiseksi, Olympiakomitean Lisää liikettä -yksikön johtaja Pekka Nikulainen toteaa. 

 

Monipuolinen liikunta ja urheilu 

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -hankkeen kehitystavoitteena on tasa-arvoistaa liikunta- ja urheilujärjestöjen luottamus- ja ammattijohdon sukupuolijakaumaa ja purkaa tasa-arvon toteutumista hidastavia rakenteita ja käytänteitä sekä lisätä liikunnan ja urheilun parissa toimivien ymmärrystä ja osaamista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä. 

– Haluamme monipuolistaa kuvaa siitä, millaista urheilu on. Tavoittelemme ilman muuta, että lisää naisia hakeutuu ja pääsee liikunnan ja urheilun johtotehtäviin, ja sukupuolijakaumat toiminnanjohtajissa, puheenjohtajissa ja hallituksen jäsenissä tasoittuvat aina urheiluseuratasolta kansainvälisiin kattojärjestöihin saakka, Nikulainen lisää.  

Haku ensimmäiseen Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutuskokonaisuuteen käynnistyy toukokuun lopussa. Mukaan toivotaan eri-ikäisiä ja eritaustaisia naisia, joilla on kokemusta liikunnan ja urheilun parissa työskentelystä (esimerkiksi luottamustoimissa toimimisesta urheiluseurassa) sekä ennen kaikkea halua edetä ja kehittyä sekä edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. 

HUOM. Tulemme toteuttamaan hanketta Lisää liikettä -tiimin kanssa osana seurakehittämistä. Hankkeen aikana  järjestetään alueellisia seminaareja sekä myös lähijaksoja maakunnissa. Teemme mielellämme tässä yhteistyötä. Lähestymme asiassa toukokuun aikana.

 

Lisätietoja

Nina Kaipio
Projektipäällikkö  
Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä 
+358 40 1974 572  
nina.kaipio@olympiakomitea.fi