Uutisia MOTTI-järjestelmän kehitystyöhön liittyen

22.8.2018

Motti-jäsenrekisteripalvelu avattiin jäsenistön käyttöön loppuvuodesta 2017 ja kesän ja alkusyksyn aikana on korjattu ja paranneltu ensimmäisten käyttökuukausien aikana esille tulleita haasteita. Jäsentietojen siirrot ovat edistyneet hyvin ja päällekkäisiä tietueita ja jäsentietoja on korjattu sitä mukaa, kun niitä on lisenssien myynnin yhteydessä tullut esille. Kaikissa jäsenrekisteriin liittyvissä toimissa on huomioitu uusi tietosuoja-asetus.

Tämän hetkiset kehitystoimet kohdistuvatkin pääosin kilpailujen ja tapahtumien hallintaan ja ilmoittautumisjärjestelmään. Kilpailujen yhteydessä on tullut eteen muun muassa kilpailunumeroihin liittyviä korjauksia, koska ilmoittautujat ovat kilpailunumerotiedon puuttuessa kohdanneet ongelmia ilmoittautumistietojen läpimenemisen kanssa. Nämä asiat ovat hyvää vauhtia korjaustöiden alla ja sitä mukaa, kun ajajat varaavat itselleen numeron Motin kautta, myös ilmoittautumiseen liittyvät viiveet poistuvat. Alkusyksyn aikana valmistuvan uuden kilpailuhallintajärjestelmän päivityksen myötä moni asia muuttuu joustavammaksi.

Järjestelmän käyttö on herättänyt palautetta niin puolesta kuin vastaankin, mutta strategiatyön yhteydessä toteutetun kyselyn myötä olemme saaneet palautetta Motti-palvelun tarpeellisuudesta ja että olemme oikealla tiellä. SML pyrkii huomioimaan kaikki jäsenistöltä saamansa palautteet, jotta järjestelmä lopullisessa muodossaan palvelisi hyvin niin yksittäistä kerhon jäsentä, kerhokäyttää kuin kilpailunjärjestäjääkin.

Järjestelmää kehittäminen tulee olemaan jatkuva toimenpide. Monet palvelut päivittyvät sitä mukaan, kun järjestelmää kehitetään saadun palautteen perusteella. Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteeseen office@moottoriliitto.fi.