SML ja Enduron lajiryhmä tiedottavat melun mittaamisesta endurokilpailuissa

8.4.2019

Kauden alkupuolella on ilmennyt melunmittauksen osalta huolia, koskien mittaukseen tuotujen pyörien äänenvaimennuksen osalta. Meluasiat liittyvät tärkeänä osana enduron lisäksi kaikkiin muihinkin SML:n alaisiin moottoriurheilulajeihin.

SML ja enduron lajiryhmä haluavat muistuttaa meluun liittyvistä säännöistä ja rajoista ja kannustaa kaikki ajajia ja tiimejä varmistamaan hyvissä ajoin ennen kilpailuviikonloppua, että pyörä täyttää SML:n teknisissä säännöissä kirjatut melurajat. Näin vältetään katsastukseen liittyvät ongelmat. Katsastuspäällikön ja kilpailunjohdon tulee pitää kiinni sääntöjen mukaisesti rajoista melumittauksen yhteydessä.

Melurajojen noudattaminen on tärkeää ennen kaikkea moottoriurheilun ja enduron harjoittelu- ja kilpailupaikkojen säilymisen kannalta. Ympäristön huomioiminen on asennekysymys ja on tärkeää, että koko moottoriurheiluyhteisö on sitoutunut sääntöihin ja niiden noudattamiseen.

SML:n melumittaukseen liittyvät säännöt löytyvät teknisistä säännöistä kohdasta  034.3.1, sivu 30.
Tekniset säännöt: https://www.moottoriliitto.fi/ajajille/saannot/

Lisätietoja moottoriurheilun melusta ja säännöistä on saatavilla SML:n toimistolta.

SML ry