Uutisia Motti-järjestelmän etenemisestä

24.5.2018

Motti-jäsenrekisteripalvelu avattiin jäsenistön käyttöön loppuvuodesta 2017 ja ensimmäisen puolivuotiskauden aikana on saatu paljon tietoa kehitystyötä varten ja hanke on edennyt siten, että kilpailukalenteri, lisenssimyynti, ilmoittautuminen kilpailuihin sekä muutamat muut palvelut numeroiden varaaminen ovat olleet jäsenkerhojen jäsenien käytössä. Hankkeen osalta on edetty suurimmalta osin hyvässä myötätuulessa ja kiitokset kuuluvat kehitystyössä mukana olleille pilottikerhoille.

Myös erinäisiä haasteita on uuden järjestelmän käyttöönotossa ollut ja haasteet ovat johtuneet pääosin siitä, että järjestelmään on ajettu viimeisen puolen vuoden aikana paljon kerhojen jäsentietoja massa-ajoina. Monella harrastajalla on jäsenyyksiä useammassa kerhossa ja päällekkäisten, saman käyttäjätunnuksen alla olevien tietueiden ristiriitaiset tiedot ja niiden järjesteleminen on vienyt jonkin verran aikaa. Käyttäjälle tämä on näkynyt esimerkiksi lisenssinoston vaikeuksina, kilpailun ilmoittautumiseen liittyvinä haasteina tai siten, että järjestelmä ei ole tunnistanut ajajan tietoja.

Nämä ongelmat poistuvat hyvää vauhtia jäsentietojen päivittyessä ja mikäli edellä kuvatun kaltaisia ongelmia ilmenee, niin apua saa SML:n toimistolta.

Järjestelmää kehittäminen tulee olemaan jatkuva toimenpide. Monet palvelut päivittyvät sitä mukaan, kun järjestelmää kehitetään saadun palautteen perusteella. Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteeseen office@moottoriliitto.fi.